AkiyamaShan 秋山

来自WikiFur
跳转至: 导航搜索

AkiyamaShan_秋山是一位兽人画师,作品以平涂为主 同时,AkiyamaShan_秋山也是画师社群,秋沙绘所的创建人