Rex

出自WikiFur
跳轉到: 導覽搜尋
Puzzlepiece32.png 這是一個小作品。你可以通過編輯或修訂擴充其內容。

Rex(雷克斯)原先是竹本 嵐參與巧克猴藝術獸人組的原創角色。

由於知名度高的關係,在2013開拓動漫祭(FF21)就有販售Rex的紀念馬克杯紀念滑鼠墊,非常深受獸愛好者的喜愛。

Rex


原創獸人角色(總覽)
角色
12F(明日方舟) ·Alex(竹本嵐) ·Allen(竹本嵐) ·(明日方舟) ·阿德(竹本嵐) ·阿維(布哥) ·敖青 ·巴克(巴克隊長)(海底小縱隊) ·白刃 ·Benson ·達西西(海底小縱隊) ·大竹 ·迪波 ·Fender ·法蒂瑪(萬象物語) ·高原海(塔吉風) ·高原空(塔吉風) ·呱唧(海底小縱隊) ·光元(履雲錄) ·荒朱(履雲錄) ·(明日方舟) ·久良(犬醬) ·久喆(布哥) ·決明(履雲錄) ·拉泰(犬醬) ·萊特(布哥) ·羅可 ·貓玄 ·(萬象物語) ·皮索(皮醫生)(海底小縱隊) ·普吉(萬象物語) ·契米(履雲錄) ·犬塚モリタカ(戍孝)(東京放課後召喚師) ·Ray(竹本嵐) ·Rednef ·Rex ·(萬象物語) ·碎牙(萬象物語) ·(安東尼·西蒙)(明日方舟) ·十泉浩 ·十泉介 ·突突兔(海底小縱隊) ·吾覓(布哥) ·烏普 ·小廣(竹本嵐) ·消雲(履雲錄) ·星娜露(狼小魂) ·謝靈通(海底小縱隊) ·巡林者(明日方舟) ·伊諾 ·伊桑(明日方舟)(算吧?) ·章教授(海底小縱隊) ·ガルム(加姆)(東京放課後召喚師) ·サダヨシ(LIVEAHERO) ·ハロン(LIVEAHERO) ·バレル(LIVEAHERO) ·ホロケウカムイ(卡姆依)(東京放課後召喚師) ·モクダイ(LIVEAHERO) ·モノマサ(LIVEAHERO) ·ライキ(LIVEAHERO) ·
備註
備註:
 • 這裡的“原創獸人角色”,是指沒有現實中的人能夠與其進行身份匹配的人物(包括作品中、宣傳廣告中、吉祥物等與現實人物沒有身份匹配的角色)。
 • 這裡對於“獸人角色”的外貌界定詳見Therianthropy吉祥物獸化幼獸擬人化純獸Furry等條目的介紹。
 • 關於外貌特徵界定的舉例:
 1. 擁有自我意識(以人類的方式思考、會說人話等)或人類賦予它自我意識的純獸可納入本表格中。
 2. 子供向(低幼向)的原創角色(如喜羊羊、熊大熊二、小豬佩奇等)可納入本表格中。
 3. 人類(或擁有部分獸人特徵的人類)能夠經過獸化變成獸人(或純獸)的人物可納入本表格中。
 4. 擁有絕大部分人類特徵(如有獸耳男/娘等)且不能通過獸化變成獸人(或純獸)的人物請謹慎納入本表格中。
 • 所有人物的名字(包括英文名)請盡量按照字母順序排列,排名不分先後。
 • 由於部分外語作品未給(或未查詢到)官方的中文名,所以部分人物使用的是外語名。
 1. 日語:若第一個字是假名,則按五十音順序排列。若第一個字是漢字且能與中文漢字對應,則按字母順序排列;若不能與中文漢字對應,則依據日語發音按五十音順序排列。
 2. 其他語言(英語除外):在所有英文、中文和日文條目之後按照加入表格的順序添加。

(注意:由於本表格是供以中文為母語的使用者使用的,因此若有官方的中文名,請盡量使用官方的中文名作為條目名。)

 • 若在某部作品中出現過的原創角色,但在現實中卻有身份匹配(例如《羅曼聖誕探案集》中的“安卓”與現實中的“apoto5”、《履雲錄》中的“亞羅”和現實中的“亞羅神虎”),考慮到精簡內容的需要,除非作者或與現實有身份匹配的人願意將作品中的角色與現實人物分離,否則不予納入本表格中,也請盡量不要增加重複贅余的條目以免帶來混亂。
 • 以下情況下會在人物後增加作者(或作品)名:
 1. 容易出現重名的人物。
 2. 已經出現重名的人物。
 3. 知名度較小的人物。
 4. 還未創建詞條且可能會出現上述情況的人物。
(注意:若出現第二種情況,請先更換本表格中的舊條目,再將原詞條的內容遷移到帶有“原條目名+作者或作品名”【如:“Rex(竹本嵐)”】的新條目中,將多個新含義在原條目中列舉,並可追溯到不同的新條目中。)